Truyền thông GDSK
RSS

Trong những ngày đầu năm 2016, thời tiết tại Hà Tĩnh liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt gió mùa, thời tiết thay đổi đột ngột thất thường. Đây là nguyên nhân dẫn đến mắc các bệnh về phổi của người gia và trẻ em.

Tại Hà Tĩnh mỗi năm có hơn 1000 trường hợp mắc lao các thể được phát hiện. hó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến công tác phòng chống lao tại Hà Tĩnh là ý thức của người dân còn thấp, đa số bệnh nhân là người nghèo, còn có sự kỳ thị với bệnh nhân lao trong xã hội nên nhiều bệnh nhân lao còn mặc cảm, dấu bệnh