Lễ Ký kết thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động của bệnh viện.
loading...
17:29 24/10/2019

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Tĩnh về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, ngày 17/10/2019 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của Bệnh viện.

Sáng ngày 17/10/2019 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của Bệnh viện. Tại Lễ ký kết, lãnh đạo các Khoa, phòng, Đoàn Thanh niên và Công đoàn đã ký cam kết với Ban Giám đốc về thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn đơn vị với các nội dung chính:

Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng cụ, vật tư, thết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chưa, đựng thuốc, hóa chất làm từ viện liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

Hạn chế sử dụng túi chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni long khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị; tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc tái sử dụng

Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động thể hiện sự quyết tâm chung tay cùng toàn ngành y tế của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phổi trong thực hiện giảm thiểu tối đa chất thải nhựa ra môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.

Khánh Diệu

Ý kiến bạn đọc