Tin tức sự kiện
RSS

Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm máy photocopy phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp máy photocopy tham gia báo giá theo nội dung sau:

Để có căn cứ mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế theo những nội dung sau:

Để có căn cứ mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế theo những nội dung sau: