THƯ MỜI CHÀO GIÁ
loading...
09:42 06/09/2022

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm oxy dạng lỏng và cốc đựng đờm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm. Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá oxy dạng lỏng và cốc đựng đờm cụ thể như sau:

Ý kiến bạn đọc