Hoạt động đơn vị
RSS

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ Mua sắm linh kiện,phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy X-quang thường quy cố định Q-RAD” với nội dung cụ thể như sau

Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm trang thiết bị PHCN phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp trang thiết bị PHCN. ( có danh mục kèm theo)

Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm máy photocopy phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp máy photocopy tham gia báo giá theo nội dung sau:

ca bệnh: Lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học chưa xác định kháng thuốc; viêm phổi nặng/ theo dõi ung thư phổi Sinh hoạt chuyên đề: Chẩn đoán ung thư phổi

Về việc đề nghị gửi thư báo giá test HIV năm 2023 thư báo giá test HIV năm 2023