Thông báo : 02/TB-BVP
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 02/TB-BVP
Trích yếu Bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh năm 2019
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hết hạn
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm