Thông báo : Số 47/BVP-TB
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Số 47/BVP-TB
Trích yếu Thong báo tuyển dụng viên chức
Ngày ban hành 07/03/2019
Ngày hết hạn
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm