Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
01/BC-BVP Thông báo số điện thoại đăng ký khám bệnh và quy định về thăm khám, chữa bệnh tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
02/TB-BVP Bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh năm 2019
Số 47/BVP-TB Thong báo tuyển dụng viên chức