Quyết định

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
54a/QĐ-BVP V/v ban hành tài liệu "Bảng kiểm quy trình kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng" tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
48a/QĐ-BVP V/v ban hành Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật chuyên ngành HSCC