Phòng ĐIều Dưỡng - Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn
loading...
08:31 25/10/2022

1. Trưởng Khoa

Cứ nhân Điều Dưỡng: Nguyễn Trung Thành

2. Phó Khoa

Cử nhân Điều Dưỡng: Nguyễn Thị Thanh

3. Tổng Số Cán bộ: 7

Ý kiến bạn đọc