Lịch trực : Số 98/BVP-KHTC
Loại văn bản Lịch trực
Số/ Ký hiệu Số 98/BVP-KHTC
Trích yếu Công văn số 98/BVP-KHTC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh về việc Báo cáo tình hình bệnh nhân 05 ngày trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019
Ngày ban hành 25/04/2019
Ngày hết hạn 03/05/2021
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm