KHOA NỘI 2
loading...
08:47 25/10/2022

1.Trưởng Khoa

BSCKII: Nguyễn Đức Quảng

2. Phó Khoa

BS CKI: Trần Tuấn Hiệp

3. Tổng số cán bộ: 11

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc