KHOA KHÁM BỆNH - CHỈ ĐẠO TUYẾN
loading...
08:42 25/10/2022

1. Trưởng Khoa

Bác Sĩ: Đinh Thị Hải

2. Phó Khoa

Bác Sĩ: Lưu Thị Hương

3. Tổng Số Cán bộ: 5

Ý kiến bạn đọc