Thông tin thuốc
loading...
09:53 06/08/2018

Căn cứ công văn số 1015/SYT-NVD ngày 31/05/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi thông báo

Căn cứ công văn số 1015/SYT-NVD ngày 31/05/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi thông báo:

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm:

- Cream Victory tobe effective after 5 days.

- Cream new white tobe effective after 5 days.

- Kem tàn nhang tái tạo ngừa lão hóa Lavish skin as you

Do công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt sản xuất tại chi nhánh.

Lý do: Không đạt chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Nguồn : http://soyte.hatinh.gov.vn/read/my-pham-trang-thiet-bi-y-te/tintuc/cong-van-so-1015syt-nvd-ngay-3152018-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-va-thu-hoi-my-pha.html

Ý kiến bạn đọc