Thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc
loading...
10:27 01/11/2023

Thực hiện Công văn số 1729/QLD-CL ngày 24/02/2023 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc; Sở Y tế thông báo một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc

Thực hiện Công văn số 1729/QLD-CL ngày 24/02/2023 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc; Bệnh viện Phổi thông báo một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc có thông tin ghi trên nhãn (hình ảnh đính kèm) như sau:

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, (01) 08699786040045, (21) 3500000157639358; (17) SKT: 09.2024; (10) Parti no: 22B264. Trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên.

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, Số lô: 21H979, trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên (hình ảnh giống với hình ảnh của lô Parti no: 22B264 nêu trên).

- Tetracyclin Tw3 250mg, SĐK: VD-28109-17, Số lô SX: 0321, NSX: 02/02/2021, HD: 02/02/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén.

- Clorocid Tw3 250mg, SĐK: VD-25305-16, Số lô SX: 0321, NSX: 07/07/2021, HD: 07/07/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén. Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 thông báo tới Cục Quản lý Dược từ 16/09/2019 đến 29/6/2022 (thời điểm Công ty thông báo), Công ty không tiến hành sản xuất lô thuốc nào đối với Clorocid Tw3, SĐK: VD-25305-16.

- TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, số lô: 22C10HB, ngày hết hạn/EXP: 10/03/2024, ngày sản xuất/ MFD: 10/03/2022 .

- Tecentriq 1200mg/20ml (atezolizumab), số lô B0033B03, HSD: 02/09/24, code 10001437939658.

- Diamicron MR 30mg, số lô: 695986, HSD: 09/2024

- Coveram 5mg/5mg, số lô: 2170310010, HSD: 11/2024 2 Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng,

Ý kiến bạn đọc