Khoa Dược và vật tư y tế
RSS

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Koreamin

Cập nhật thông tin thuốc Cefmetazol

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Unicet

Thu hồi thuốc sản xuất có nguyên liệu Valsartan

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Căn cứ công văn số 1016/SYT-NVD của Sở Y tế Hà Tĩnh ngày 31/5/2018, Bệnh viện Phổi thông báo:

Căn cứ công văn số 1015/SYT-NVD ngày 31/05/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi thông báo