Khoa Hồi Sức Cấp Cứu
loading...
15:04 12/09/2023

1. Trưởng Khoa

BSCKI Nguyễn Văn Năm

2.Phó khoa

BSCKI Đinh Văn Tuấn

3. Tổng số cán bộ: 15

Ý kiến bạn đọc