Thông tin điều hành : 57a/QĐ-BVP
Loại văn bản Thông tin điều hành
Số/ Ký hiệu 57a/QĐ-BVP
Trích yếu Về việc ban hành và phổ biến danh mục quy trình kỹ thuật thường quy và tài liệu Bảng kiểm giám sát một số các quy trình kỹ thuật thường quy tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Ngày ban hành 13/06/2019
Ngày hết hạn
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm