Thông tin điều hành : 371/BC-BVP
Loại văn bản Thông tin điều hành
Số/ Ký hiệu 371/BC-BVP
Trích yếu Báo cáo kêt quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
Ngày ban hành 27/11/2019
Ngày hết hạn
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm