Thông tin điều hành : 217/BC-BVP
Loại văn bản Thông tin điều hành
Số/ Ký hiệu 217/BC-BVP
Trích yếu Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành 24/07/2019
Ngày hết hạn
Người ký Trương Hồng Lĩnh
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Đính kèm