Các khoa, phòng chức năng
RSS

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Unicet

Thu hồi thuốc sản xuất có nguyên liệu Valsartan

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Căn cứ công văn số 1016/SYT-NVD của Sở Y tế Hà Tĩnh ngày 31/5/2018, Bệnh viện Phổi thông báo:

Căn cứ công văn số 1015/SYT-NVD ngày 31/05/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi thông báo

Căn cứ công văn số 1014/SYT-NVD ngày 31/5/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh. Bệnh viện Phổi thông báo đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng:

Căn cứ công văn số 777/SYT-NVD ngày 04/5/2018 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

Kết quả xác minh, đối chiếu dữ liệu về đăng ký thuốc tại Cục Quản lý Dược cho thấy, Cục không cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn