Ban Lãnh đạo
loading...
09:46 03/08/2018

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

1 . Giám đốc: Bác sĩ CKI Trương Hồng Lĩnh

Điện thoại: 0988 089 528

Email:  Truonghonglinh.ht@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Bác sĩ CKI Nguyễn Văn        Năm

Điện thoại: 0904 221 748

Email:  bsnam1020@gmail.com

3. Phó giám đốc: Bác sĩ CKI Nguyễn Đức          Quảng

Điện thoại: 0904 004 044

Email: Nguyenducquang1075@gmail.com

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc