Ban Lãnh đạo
loading...
15:25 25/10/2023

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

1 . Giám đốc: Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quảng

Điện thoại: 0904 004 044

Email: Nguyenducquang1075@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Bác sĩ CKI Nguyễn Văn        Năm

Điện thoại: 0904 221 748

Email:  bsnam1020@gmail.com

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc